אם אני צריך רק לקבע שער? - Okoora - Currency Simplified.

אם אני צריך רק לקבע שער?

אפשר, בצורה קלה מאוד בפלטפורמה. קיימת אפשרות לפעולת קיבוע שער מהירה ופשוטה