אני רק מתחיל בהגנות מטבע, האם המערכת מתאימה לי? - Okoora - Currency Simplified.

אני רק מתחיל בהגנות מטבע, האם המערכת מתאימה לי?

כן, הפלטפורמה בנויה באופן מודולרי ומאפשרת עבודה גם ללא רקע מוקדם כלל.  בסיוע אנשי מקצוע, כלי עזר מובנים ומדריכים ניתן לפעול באופן קל ומיידי