האם אפשר לשלוח תשלום בעבור השקעה בנדל"ן בחו"ל? - Okoora - Currency Simplified.

האם אפשר לשלוח תשלום בעבור השקעה בנדל”ן בחו”ל?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור השקעות נדל”ן בחו”ל, לשם ביצוע תשלומים כאלו יש לצרף לפני כל תשלום את הפריטים הבאים: