האם אתם תומכים בהעברה עצמית? - Okoora - Currency Simplified.

האם אתם תומכים בהעברה עצמית?

כן, שים לב שהעברה מסוג זה מחייבת צירוף אישור ניהול חשבון טרם ביצוע