האם אתם תומכים בתשלומים עבור ייבוא טובין? - Okoora - Currency Simplified.

האם אתם תומכים בתשלומים עבור ייבוא טובין?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור ייבוא טובין. יש לזכור שלפני ביצוע כל תשלום חובה לצרף חשבונית או דרישת תשלום הכוללת את פרטי חשבון הבנק של הספק