האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותים כלליים? - Okoora - Currency Simplified.

האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותים כלליים?

כן, תומכים בתשלומים עבור שירותים כלליים

בסכומים של 250,000$ נידרש לצרף חשבונית או דרישת תשלום הכוללת את פרטי חשבון הבנק של הספק.

 בסכומים מעל 250,000$ נידרש לצרף חשבונית או דרישת תשלום הכוללת את פרטי חשבון הבנק של הספק וגם אישור ממס הכנסה עבור כל גורם אליו תרצה להעביר.