האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה? - Okoora - Currency Simplified.

האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה.

במידה והתשלום הוא עד סכום של 2,500$ יהיה עליך לצרף לכל עסקה בטרם ביצוע התשלום את הפריטים הבאים

במידה והתשלום הוא בסכום גבוה מ-2,500$ יהיה עליך לצרף לכל עסקה, בטרם ביצוע התשלום את הפריטים הבאים