האם יש מדינות אליהן לא ניתן לשלוח תשלומים? - Okoora - Currency Simplified.

האם יש מדינות אליהן לא ניתן לשלוח תשלומים?

כן, כל המדינות המוגדרות כ’מדינות בסיכון’ בניהן :

Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Ghana, Jamaica, Mauritius, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Iran, Democratic People’s Republic of Korea, Iraq, Egypt, Jordan, Algeria, Afghanistan, Palestinian Authority, Gaza Strip, Libya, United Arab Emirates Council, Malaysia, Sudan, Somalia, Pakistan, Tunis, Lebanon, Saudi Arabia