האם יש סיכונים בפיקדון? - Okoora - Currency Simplified.

האם יש סיכונים בפיקדון?

הפיקדונות כוללים תנאים אפשריים להמרת מטבע. לכן יכול להיווצר סיכון שער בעת שימוש בפיקדון ולפיכך הפיקדון מתאים רק במצב בו המרת מטבע היא מהלך טבעי ורצוי מבחינתך