האם ניתן לקבוע מנגנון חותמים טרם תשלום?

כן, לנוחיותכם קיים מודול חותמים והרשאות בפלטפורמה