האם ניתן לקבוע מנגנון חותמים טרם תשלום? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לקבוע מנגנון חותמים טרם תשלום?

כן, לנוחיותכם קיים מודול חותמים והרשאות בפלטפורמה