האם ניתן לקבל ליווי מקצועי בטרם ביצוע עסקת הגנה?

כן, בהתאם למסלול הרישוי ניתן לקבל סיוע מאנשי מקצוע ומומחים