האם ניתן לקבל ליווי מקצועי בטרם ביצוע עסקת הגנה? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לקבל ליווי מקצועי בטרם ביצוע עסקת הגנה?

כן, בהתאם למסלול הרישוי ניתן לקבל סיוע מאנשי מקצוע ומומחים