האם ניתן לקבל תשלומים מחברת ברוקראז' או השקעות זרה? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לקבל תשלומים מחברת ברוקראז’ או השקעות זרה?

כן, בכפוף לצירוף האישורים הבאים:

  • הסכם השקעות חתום
  • מסמך בנקאי עם פרטי חשבון הבנק המעביר
  • אישור רו”ח כי הכספים שיתקבלו ידווחו לרשויות המס