האם ניתן לשלוח כמות תשלומים יחד?

כן, בפלטפורמה ישנו מודול המאפשר תשלומים מרובים