האם ניתן לשלוח תשלום בעבור הלוואה לתושב חוץ או חברה זרה? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לשלוח תשלום בעבור הלוואה לתושב חוץ או חברה זרה?

כן, ניתן אך בטרם ביצוע התשלום נדרש לצרף:

  • הסכם הלוואה, כולל נספחים, המכיל את כל פרטי הצד המקבל – שם, כתובת, פרטי חשבון בנק
  • במידה והמדינה אליה נשלח התשלום אינה כלולה במדינות אמנה, נידרש לצרף גם אישור ממס הכנסה