האם ניתן לשלוח תשלום לקרוב משפחה? - Okoora - Currency Simplified.

האם ניתן לשלוח תשלום לקרוב משפחה?

כן, אך רק בתנאי והוא קרוב משפחה מדרגת קרבה ראשונה. בטרם התשלום יש לצרף אישור ניהול חשבון של קרוב המשפחה ואסמכתא המצביעה על הקרבה הראשונה, למשל ספח ת.ז.

לא ניתן לבצע תשלום לקרוב משפחה שאינו מקרבה ראשונה