כיצד לפתוח חשבון פרטי? - Okoora - Currency Simplified.

כיצד לפתוח חשבון פרטי?

פתיחת חשבון פרטי אפשרית לבגיר מעל גיל 18 ומותנית בבדיקת ואישור הפרטים  המזהים שיימסרו בשלב ‘הכר את הלקוח’

.חשבון פרטי משמש לפעילות אישית ועצמאית שאינה במסגרת עסקית

הליך הרישום מחייב:

הליך הרישום כולו אוטומטי, מהיר ומתבצע באונליין, להתחלת רישום

 מידה ויעלו נושאים נוספים לבירור ניצור קשר, באם הכל ברור חשבונך יופעל אוטומטית