Okoora למי מתאים הפיקדון? - Okoora - Currency Simplified.

למי מתאים הפיקדון?

לכל מי שמחזיק יתרה פנויה ויכול להחליף את אותה יתרה ממטבע אחד למטבע אחר בהתאם לתנאי הפיקדון. המרת מטבע היא תנאי שיכול להתקיים בפיקדונות ולכן במידה ואין עניין בהמרת מטבע אפשרית, הפיקדון אינו מתאים לך

למשל :

אם אתה רוכש דולרים באופן שוטף משקלים, יתאים לך פיקדון שמאפשר המרה משקלים לדולר

אם אתה מוכר דולרים לשקלים באופן שוטף, יתאים לך פיקדון שמאפשר המרה מדולר לשקלים