Okoora מה היתרון בעבודה עם המערכת לעסק בינוני קטן? - Okoora - Currency Simplified.

מה היתרון בעבודה עם המערכת לעסק בינוני קטן?

עסק בינוני קטן לא תמיד יכול להתמקח על תנאים ועמלות, משלם ביוקר על פעולות פשוטות ולא חשוף לכלים ופתרונות ששמורים בדרך כלל לחברות הגדולות.

הפלטפורמה שלנו יוצרת מציאות חדשה:

  • לשלוח ולקבל תשלומים בעלות אפסית
  • לקבל פטור מלא מעמלות מט”ח שונות ומשונות
  • לקבל את התנאים הכי טובים ללא צורך בוויכוח או מיקוח
  • להיעזר במומחים, לקבל כלים ופתרונות מגוונים ללא תוספת תשלום
  • לרכז את כל העבודה השוטפת, התפעול, הניהול והביצוע בפלטפורמה אחת קלה וידידותית לעבודה אישית או עם צוותים שונים
  • אפשרות לפתיחת חשבון בנק על שם העסק בחו”ל
  • ובעיקר לחסוך עלויות בצורה דרמטית!