האם ניתן לשלוח תשלום לקרוב משפחה?

כן, אך רק בתנאי והוא קרוב משפחה מדרגת קרבה ראשונה. בטרם התשלום יש לצרף אישור ניהול חשבון של קרוב המשפחה ואסמכתא המצביעה על הקרבה הראשונה, למשל ספח ת.ז. לא ניתן לבצע תשלום לקרוב משפחה שאינו מקרבה ראשונה  

האם אפשר לשלוח תשלומי משכורות?

כן, ניתן לשלוח תשלומי שכר גם למוטבים מחוץ ישראל וגם למוטבים בתוך ישראל. בטרם ביצוע פעולה נדרש לצרף תלושי שכר או קובץ מרכז של הנהלת חשבונות עם כל פרטי הצד המקבל

האם אפשר לשלוח תשלום בעבור השקעה בנדל”ן בחו”ל?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור השקעות נדל”ן בחו”ל, לשם ביצוע תשלומים כאלו יש לצרף לפני כל תשלום את הפריטים הבאים: הסכם רכישה, כולל נספחים, הכולל את פרטי הצד המקבל – שם, כתובת ופרטי חשבון בנק במידה והמדינה אליה מועבר התשלום אינה כלולה ברשימת מדינות אמנה, נבקש לצרף גם אישור ממס הכנסה

האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותים כלליים?

כן, תומכים בתשלומים עבור שירותים כלליים בסכומים של 250,000$ נידרש לצרף חשבונית או דרישת תשלום הכוללת את פרטי חשבון הבנק של הספק.  בסכומים מעל 250,000$ נידרש לצרף חשבונית או דרישת תשלום הכוללת את פרטי חשבון הבנק של הספק וגם אישור ממס הכנסה עבור כל גורם אליו תרצה להעביר.

האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה?

כן, אנחנו תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה. במידה והתשלום הוא עד סכום של 2,500$ יהיה עליך לצרף לכל עסקה בטרם ביצוע התשלום את הפריטים הבאים חשבונית שתכלול את פרטי חשבון הבנק של הספק רשימון מע”מ לגבי כך שהמע”מ שולם או חשבונית עצמית שתפיק בגין המע”מ במידה והתשלום הוא בסכום גבוה מ-2,500$ יהיה עליך לצרף לכל… Continue reading האם אתם תומכים בתשלומים עבור שירותי תוכנה?