בתוך כמה זמן מגיע ליעד תשלום שנשלח?

אנחנו מחוברים למספר מסלקות ברחבי העולם. בדרך כלל במטבעות אירו ודולר התשלום יגיע אל היעד עד יום עסקים אחד ובמטבעות אקזוטיים לרוב עד שלושה ימי עסקים. מכיוון שישנם בדיקות רגולטוריות בביצוע כל תשלום, חשוב לוודא שכל המסמכים הנדרשים מצורפים ותקינים.

האם יש מדינות אליהן לא ניתן לשלוח תשלומים?

כן, כל המדינות המוגדרות כ’מדינות בסיכון’ בניהן : Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Ghana, Jamaica, Mauritius, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Syria, Uganda, Yemen, Zimbabwe, Iran, Democratic People’s Republic of Korea, Iraq, Egypt, Jordan, Algeria, Afghanistan, Palestinian Authority, Gaza Strip, Libya, United Arab Emirates Council, Malaysia, Sudan, Somalia, Pakistan, Tunis, Lebanon,… Continue reading האם יש מדינות אליהן לא ניתן לשלוח תשלומים?

האם ניתן לשלוח תשלום לקרוב משפחה?

כן, אך רק בתנאי והוא קרוב משפחה מדרגת קרבה ראשונה. בטרם התשלום יש לצרף אישור ניהול חשבון של קרוב המשפחה ואסמכתא המצביעה על הקרבה הראשונה, למשל ספח ת.ז. לא ניתן לבצע תשלום לקרוב משפחה שאינו מקרבה ראשונה  

האם אפשר לשלוח תשלומי משכורות?

כן, ניתן לשלוח תשלומי שכר גם למוטבים מחוץ ישראל וגם למוטבים בתוך ישראל. בטרם ביצוע פעולה נדרש לצרף תלושי שכר או קובץ מרכז של הנהלת חשבונות עם כל פרטי הצד המקבל